آموزش نرم افزار کولر هوشمند آسانه

 

راهنمای سریع کلید کولر هوشمند مدل NP=H31

 

راهنمای سریع کلید کولر هوشمند با نمایشگر مدل NP=H32

در ادامه ویدیوهای آموزشی برای شرح نحوه کار کردن با نرم افزار را مشاهده فرمایید.

قسمت اول: کلیات

قسمت دوم: سناریو

قسمت سوم: تنظیمات

آموزش نرم افزار سیستم امنیتی هوشمند

آموزش سیستم امنیتی هوشمند قسمت اول

آموزش سیستم امنیتی هوشمند قسمت دوم