آموزش کامل راه اندازی کولر آبی با کلید هوشمند آسانه

آموزش منوی پنل کلید هوشمند کولر آسانه

 

راهنمای سریع کلید کولر هوشمند مدل NP=H31

 

راهنمای سریع کلید کولر هوشمند با نمایشگر مدل NP=H32

 

راهنمای سریع کلید کولر هوشمند با نمایشگر مدل NP=H33

 

راهنمای سریع کلید کولر هوشمند با نمایشگر مدل NP=H34

در ادامه ویدیوهای آموزشی برای شرح نحوه کار کردن با نرم افزار را مشاهده فرمایید.

قسمت اول: کلیات

قسمت دوم: سناریو

قسمت سوم: تنظیمات

 

راهنمای سریع سیستم امنیتی هوشمند مدل NS-S11  

 

راهنمای سریع سیستم امنیتی هوشمند مدل NS-S31  

آموزش سیستم امنیتی هوشمند قسمت اول

آموزش سیستم امنیتی هوشمند قسمت دوم