تایمر آبیاری هوشمند آسانه

6/500/000 

تایمر آبیاری هوشمند آسانه  با تنظیم میزان آبیاری قطره ای در زمانبندی های تعیین شده نگرانی ها را در مورد رسیدگی به موقع به گیاهان را از میان برداشته و از هدر رفتن آب به علت آبیاری بیش از حد و بی موقع جلوگیری میکند. این محصول شامل یک دستگاه کنترلر هوشمند با امکانات داخلی است و برای نصب سیستم کامل آبیاری هوشمند نیازمند بازوی شیر برقی یا شیر برقی 12 ولت میباشد. این تایمر آبیاری قابلیت کنترل چهار شیر برقی را بصورت همزمان دارد. با استفاده از اپلیکیشن آسانه میتوانید از راه دور شیرها را کنترل کنید و برنامه زمانی را تغییر دهید. این محصول دارای امکان فیدبک میباشد و میتوانید از طریق اینترنت وضعیت باز یا بسته بودن شیرها را کنترل کنید. 

ناموجود