کنتاکتور ۱۶ آمپر فیندر

2/900/000 

کنتاکتور 16 آمپر فیندر ایتالیا مناسب برای کنترل از راه دور وسایل برقی با جریان کشی بالا . مناسب برای هوشمند سازی

موجود