کلید دو کانال هوشمند

3/900/000 

ماژول کلید هوشمند دو کانال آسانه مجصولی برای تبدیل کلید های سنتی به هوشمند میباشد. این ماژول هوشمند  در پشت کلید سنتی نصب شده و بدون تغییر شکل و ساختار برق ساختمان امکان ارتباط از طریق اینترنت برای روشن و خاموش کردن خروجی ها را فراهم میکند . با استفاده از این محصول هوشمند میتوان روشنایی خانه را به راحتی از راه دور کنترل کرد . امکان تعریف تایمر و همچنین سناریوهای خودکار از دیگر ویژگی های این محصول میباشد.

ناموجود