کلید دو پل بی سیم

2/400/000 

کلید بیسیم دوپل قابلیت نصب بر روی هر نقطه از محل را بدون سیم کشی دارد. این کلید با استفاده از باطری عمل میکند و نیازی به سیم کشی برق ندارد. با فشردن هر یک از کلیدها فرمان بیسیم به رله های نصب شده در محل ارسال میشود و عمل روشن خاموش انجام میشود. برای استفاده از این کلیدهای بیسیم نیاز به نصب رله هوشمند برای کاربرد دلخواه وجود دارد. 

موجود