کلید تبدیل هوشمند

14/300/000 

کلیدهای تبدیل برای روشن و خاموش کردن روشنایی از دونقطه کاربرد دارند. کلیدهای تبدیل هوشمند آسانه عملکرد یکسانی با کلیدهای تبدیل سنتی داشته و علاوه بر اینکه امکان کنترل روشنایی راه پله ‌، راهرو و فضاهای بزرگ توسط دو کلید به صورت همزمان وجود دارد، امکانات دیگری همچون تایمر و امکان اتصال چشمی بیسیم برای روشن و خاموش شدن خودکار را نیز دارند. همچنین شما میتوانید این کلید را از راه دور و اینترنت کنترل کنید.

 

 

شناسه محصول: NP-W22 دسته: , ,