پنل بیرونی آیفون هوشمند

فرقی نمی کند که شما در خانه حضور دارید و یا کیلومترها از آن دور هستید، به راحتی می‌توانید با کمک موبایل خود و از طریق اپلیکیشن از حضور افراد مقابل درب منزل آگاه شده، با او صحبت کنید و در صورت نیاز در را بر روی او باز نمایید.
اینترکام بیرونی تویا مدل DJ، یک پنل بیرونی است که دارای کدینگ تحت شبکه بوده و قابلیت کنترل و نظارت روی در را دارد.