موتور پرده برقی

موتور پرده یک وسیله کاربردی در منازل هوشمند میباشد و شما پس از اتصال موتور پرده به ریل می توانید نسبت به هوشمند نمودن پرده خود اقدام نمایید.