سرپیچ هوشمند سونوف

4/900/000 

سرپیچ هوشمند سونوف مدل R2 این امکان را برای شما فراهم میکند که بتوانید لامپ خود را به وسیله ی اینترنت و یا ریموت RF کنترل کنید 

موجود در انبار