سرپیچ هوشمند سونوف

سرپیچ هوشمند سونوف مدل R2 این امکان را برای شما فراهم میکند تا بتوانید لامپ خود را به وسیله ی اینترنت و یا ریموت RF کنترل کنید .