درایور موتور شیر برقی

3/200/000 

درایور موتور شیر برقی مدل MD-V1 محصول خانه هوشمند آسانه مناسب جهت کنترل انواع بازو های شیر برقی از طریق فرمان برق شهری .

موجود در انبار