بسته پیامک ۵۰۰ تایی

780/000 

با استفاده از سامانه هوشمند سازی آسانه امکان ارسال پیامک بدون نیاز به داشتن سیم کارت را دارید. اگر در قسمت سناریوها برای یک رویداد شرط ارسال پیامک را انتخاب کنید ، این قابلیت به شما کمک میکند که از طریق پیامک از آن رویداد باخبر شوید.

با خرید این بسته امکان دریافت 500 پیامک متناسب با سناریوهای تعریف شده در سامانه خانه هوشمند آسانه را خواهید داشت.