بازوی شیر برقی

12/600/000 

موتور شیر برقی آسانه بر روی تمامی شیرهای دسته گازی با سایز 1/2 و 3/4 نصب می شود و بدون نیاز به تغییر در سیستم لوله کشی می توان توسط فرمان 12 ولت شیر را باز و یا بسته نمود  . یکی از محاسن این گجت عدم نیاز به تعویض شیرهای اهرمی میباشد. بدنه این وسیله ضد آب بوده و برای استفاده در محیط بیرونی طراحی شده است. با استفاده از تایمر آسانه میتوانید یک سیستم آبیاری اتوماتیک اجرا کنید.

موجود