آژیر دزدگیر ۱۲ ولت

1/200/000 

آژیر دزدگیر 12 ولت یا آژیر پیزو ، یک بلند گوی کوچک با صدای بلند است که مناسب سیستم های امنیتی منازل میباشد

موجود