سنسور دما و رطوبت SONOFF مدل SI7021

4/200/000 

سنسور دما و رطوبت سونوف مدل SI7021 قادر است همزمان دما و رطوبت را نمایش دهد البته مستلزم این است که به دستگاهی که بتواند نمایش دهد متصل شود. رنج دما آن از 40- تا 85 درجه سانتیگراد و رطوبت از 0 تا 100 درصد می باشد.

موجود

شناسه محصول: SI7021 دسته: